(+45) 70 27 87 66
Topstykket 27
3460 Birkerød
Find vej »

Følg os på LinkedIn
Eksempler
 
BC 9000 SRO løsning er netop blevet installeret og idriftsat hos Skuldelev Vandværk på Sjælland. Skuldelev Vandværk kan nu også styre og overvåge alt fra en vilkårlig IT-platform. Tak fra Blue Controls side til alle på Skuldelev Vandværk for et godt forløb.
BC 9000 løsning installeret hos Strib vandværk på Fyn.
 
Strib Vandværk, har netop fået installeret og idriftsat BC 9000 SRO-systemet. I den forbindelse har Blue Control lavet integration til READY fra Kamstrup for at vise målerdata i BC 9000 SRO-systemet. I det her tilfælde fra 10 sektionsmålere, som alle er leveret af Kamstrup.
Jan Larsen, der er næstformand samt ansvarlig for drift og administration, er godt tilfreds med det nye BC 90000 SRO-system fra Blue Control.
”Med BC 9000 har vi fået en driftsstabil styring af vandværket, samtidig med, at vi har fået et system med en enkel, overskuelig og intuitiv brugerflade, der skaber overblik og gør det nemt at betjene vandværket og hvor vi kan styre hele vores vandværk inklusiv vores trykforøger. Vi kan nu også styre og overvåge alt fra en vilkårlig IT-platform” siger Jan Larsen. Jan Larsen peger også på den store fordel, at de nu ligeledes kan se forbrugsdata fra deres sektionsmålere på en enkel og overskuelig måde i BC 9000. 

BC 9000 installeret hos Ullerød Vandværk i Hillerød m.fl.

En traditionel løsning på et SRO-anlæg til styring, regulering og overvågning af et vandværk kræver mange ledninger – rigtig mange og i øvrigt rigtig mange andre komponenter. Moderne automationsteknologi er den perfekte erstatning. Det er billigere og kan nemt konfigureres til det enkelte vandværks behov.


Ullerød Vandværk har installeret et sådant system, der bidrager til høj driftssikkerhed og nem betjening – enten fra vandværket eller hjemme hos den ansvarlige vandpasser, der hele tiden kan følge med i driften.

”Det var en spændende opgave, hvor vi skulle udskifte styringen samtidig med vandværket skulle fungere. Selvfølgelig kan der altid være nogle overraskelser, men det gik nu fint og Ullerød Vandværk har i dag et klippestabilt SRO-anlæg” siger Bo West Jørgensen, Blue Control, der introducerede systemet til vandværket.

Ullerød Vandværks nye BC 9000 SRO-anlæg er baseret på industriel automationsteknologi. Det nye SRO-anlæg – BC 9000 – er udviklet specifikt til vandværker. Systemet er opbygget af standard industrikomponenter fra leverandører som Siemens og Atvise. Helt overordnet forbinder det de fysiske enheder såsom pumper, ventiler, filtre m.m. fra indvindingssiden til distributionssiden via industrielle bussystemer, dvs. et system hvor et fælles kabel forbinder alle enheder.

Vandværket udpumper ca. 220.000 m3 årligt til ca. 2.000 forbrugere. Der er tre 60-65 m dybe boringer hvorfra vandet oppumpes.