(+45) 70 27 87 66
Topstykket 3
3460 Birkerød
Kontakt

Følg os på LinkedIn
Eksempler


Kundby Vandværk er på vej med en komplet digitalisering af vandværket.Formålet fra vandværkets side var blandt andet at spare tid og ressourcer.Kundby vandværk har fået installeret Blue Controls BC 9000 SRO-anlæg med den nyeste software indeholdende et bestyrelsesafsnit, hvor bestyrelsen kan se alle vigtige informationer i SRO-anlægget og på ganske få skærmbilleder.

 

I digitaliseringsprocessen har Kundby vandværk samtidigt fået installeret Kamstrups vandmåler Flow IQ 2200 med antenneløsning. 

 
Jørgen Høj - Formand for vandværket og kasserer Jens Christiansen udtaler ” Vi er godt på vej i digitaliseringsprocessen med Blue Control SRO anlæg BC 9000 samt Kamstrups vandmålerserie IQ 2200. På en simpel måde kan vi nu se tryk, flow, diverse statistikker, natforbrug, drifttimefordeling, pumpedata og meget mere i BC 9000 SRO anlægget” .
 
BC 9000 SRO løsning er netop blevet installeret og idriftsat hos Skuldelev Vandværk på Sjælland. Skuldelev Vandværk kan nu også styre og overvåge alt fra en vilkårlig IT-platform. Tak fra Blue Controls side til alle på Skuldelev Vandværk for et godt forløb.
BC 9000 løsning installeret hos Strib vandværk på Fyn.
 
Strib Vandværk, har netop fået installeret og idriftsat BC 9000 SRO-systemet. I den forbindelse har Blue Control lavet integration til READY fra Kamstrup for at vise målerdata i BC 9000 SRO-systemet. I det her tilfælde fra 10 sektionsmålere, som alle er leveret af Kamstrup.
Jan Larsen, der er næstformand samt ansvarlig for drift og administration, er godt tilfreds med det nye BC 90000 SRO-system fra Blue Control.
”Med BC 9000 har vi fået en driftsstabil styring af vandværket, samtidig med, at vi har fået et system med en enkel, overskuelig og intuitiv brugerflade, der skaber overblik og gør det nemt at betjene vandværket og hvor vi kan styre hele vores vandværk inklusiv vores trykforøger. Vi kan nu også styre og overvåge alt fra en vilkårlig IT-platform” siger Jan Larsen. Jan Larsen peger også på den store fordel, at de nu ligeledes kan se forbrugsdata fra deres sektionsmålere på en enkel og overskuelig måde i BC 9000. 

Opgradering til BC 7000 på Kollerød Vandværk


Vi har valgt at opgraderer til BC 7000. Ved at få denne opgradering, får vi nu også det udvidet ledelsessystem med risikovurdering, et samlet oversigtsbillede for hele vandværket, en bedre logning af hændelser og alarmer, nye rapporter (drift og pejling) samt den automatisk lækageovervågning.
Det mindre beløb som det koster, har været den helt rigtige beslutning.
Kollerød Vandværk havde behov for en mere effektiv og tidsbesparende overvågning af vandværket. Valget faldt på en Blue Control® løsning idet denne netop tilbyder den ønskede eksterne overvågning og styring af vandværket. I tilfælde af fejl eller driftsforstyrrelser sendes en SMS til den driftsansvarlige, der så kan tage stilling til, hvad der skal gøres.

’Vandværksstyringen blev installeret af vores egen elektriker i samarbejde med Team Blue Control® og blev idriftsat uden problemer. Systemet har indfriet alle vores forventninger og givet et langt bedre overblik. Alarmsystemet og det at kunne fjernstyre værket giver en langt mere effektiv drift og forsyningssikkerhed. Ligesom det nye rapporteringssystem er en stor hjælp i dagligdagen. Det administrative arbejde er blevet meget lettere ’ siger Chr. Dragheim, bestyrelsesmedlem.

Installationen af den nye styring gav samtidig mulighed for at udskifte og opgradere en række utidssvarende komponenter med mere effektive løsninger.

vandværk etableret i 1965
Antal brugere: 240
Årsproduktion 31.000 m3

Liseleje Vandværk – BC 8000

Etablering af helt nyt vandværk 2018
Hos Liseleje Vandværk er størstedelen af de ca. 1.500 kunder sommerhusejere, og derfor svinger mængden af udpumpet vand meget afhængigt af årstiden. Det blev selvfølgelig også tænkt ind, da vandværket skulle fremtidssikres.

Med til fremtidssikringen og moderniseringen hører også, at hele anlægget nu overvåges og styres med Blue Control styresystem hvor man kan koble sig op direkte hjemme fra  via enten iPad eller computer. Det betyder, at både filtre og pumper kan til- og frakobles, uden at man er nødt til at tage hen på vandværket eller ud til boringerne.

I Liseleje valgte man Blue Control SRO-styring da den er er baseret på industriel teknologi og design, og er kendetegnet ved tilgængelighed. Bestyrelsen er stolte og glade for det nye vandværk, og er enige om, at visionen om et fremtidssikret vandværk er blevet indfriet.

Vandværk etableret i 2018
Antal brugere: 1500
Årsproduktion 68.000 m3

Stenlille vandværk – BC 8000

Stenlille vandværk ønskede at kunne få samlet hele styringen under en brugerflade., så det var muligt at styre, overvåge og regulere hele vandværket i ét. Valget faldt på en BLUE CONTROL løsning, idet styringen er overskuelig og meget brugervenlig.

”Team Blue Control stod for en komplet opsætning og installation af styringen. Systemet indfrier alle vore forventninger, det køre upåklageligt. Blue Control 8000 har gjort driften af vandværket mere overskuelig, idet sikkerheden for en fejl er i top. Rapporteringssystemet er en stor hjælp, da det giver en lettere dagligdag med det administrative arbejde.

Der har været lidt opstartsproblemer, men det blev hurtigt ordnet af de effektive teknikere” Siger Henrik Nielsen – formand.

Hasselager Vandværk – færdig installeret BC 8000

Hasselager Vandværk – under opbygning BC 8000

Lynge Vandværk – BC 8000

Gershøj Vandværk – BC 6000

Da det ikke var muligt at fremskaffe reservedele til en del af det eksisterende anlæg og da der samtidig var et stort ønske om at kunne fjernovervåge og –styre vandværket blev det besluttet at installere en ny styring. Valget faldt på BLUE CONTROL® idet denne løsning netop indfrier behovene.

’Med BLUE CONTROL® fik vi en overskuelig løsning til en fast og konkurrencedygtig pris. Team Blue Control® forestod installationen og indkøringen. Vandværket var kun ude af drift nogle få timer og med den nye styring kan vi nu i bestyrelsen følge med i den daglige produktion. Det, at den driftsansvarlige modtager en SMS ved fejl, gør en stor forskel da der hurtigere kan gribes ind. Som helhed er driften blevet meget mere overskuelig, bl.a. i kraft af det effektive rapporteringssystem’ siger Jørgen Andreasen.

Gershøj Vandværk er et godt eksempel på, hvorledes en standardiseret løsning hurtigt kan tilpasses de aktuelle behov og bidrage til en øget forsyningssikkerhed.

Vandværk etableret i 1977
Antal brugere:
Årsproduktion 15.000 m3

Bukkerup Vandværk - BC 6000

Hydroforen skulle udskiftes og vandværket ønskede ved samme lejlighed, at modernisere styringen, så det var muligt at fjernovervåge værket og produktionen.

’Vi blev af et andet vandværk anbefalet at installere en BLUE CONTROL® styring og med en attraktiv pris var beslutningen ikke så svær. Det har været en stor lettelse, idet jeg ikke behøver, at komme på værket så ofte mere. Samtidig giver det en stor tryghed, at kunne fjernovervåge værket og følge med i produktionen og de forskellige processer’ siger Niels Stær.

Vandværket var ude af drift en dag i forbindelse med omlægningen.  Der var lidt opstartsproblemer, men de blev hurtig løst til vandværkets tilfredsstillelse.

’Med omlægningen har vi fået et vandværk der kører perfekt. Det meget brugervenlige rapporteringssystem letter samtidig det administrative arbejde betydeligt’ siger Niel Stær.

Vandværk etableret i 1966
Antal brugere: 57
Årsproduktion 10.000 m3
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 70 27 87 66, eller via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Blue Control A/S | Topstykket 3 | 3460 Birkerød | CVR 40276432 | Telefon (+45) 70 27 87 66