(+45) 70 27 87 66
Topstykket 3
3460 Birkerød
Kontakt

Følg os på LinkedIn

Privatlivspolitik

Hos Blue Control har vi stor respekt for persondata, og beskyttelsen heraf har vores højeste prioritet. Alle data bliver håndteret i overensstemmelse med EU-Persondataforordningen (GDPR) samt andre relevante regulativer for databeskyttelse.
 
Vi værdsætter den tillid, du viser os ved at betro os dine personlige oplysninger, og vi bruger kun dine oplysninger til de beskrevne formål og med dit samtykke. Derudover opbevarer Blue Control kun dine oplysninger i den periode, det er retsmæssigt rimeligt. Herefter vil de data, vi har indsamlet selv eller modtaget direkte fra dig, blive slettet igen.
Denne privatlivspolitik er en detaljeret beskrivelse af den type information, vi indsamler, hvordan disse oplysninger bliver håndteret, og om de bliver delt med en tredjepartsrelation.
 
Kategorier

Blue Control behandler persondata i de følgende kategorier:
 
Når du besøger vores websites. For eksempel når du surfer på websitet, udfylder formularer osv.

Når vi behandler data i forbindelse med markedsføring. Herunder når du abonnerer på vores nyhedsbrev eller besvarer kundeundersøgelser via e-mail eller på vores websites.

Når du deltager i et event eller til en messe osv., hvor du er i kontakt med Blue Control før, under og efter eventet og f.eks. foretager en forespørgsel eller et køb.

Når du indsender en henvendelse til Blue Control generelt. F.eks. når du kontakter Blue Control via e-mail, sociale medier el. lign.

Datatyper

Alt efter hvilken kategori du tilhører (se ovenfor) vil der blive indsamlet forskellige typer af data. Hver datatype er angivet nedenfor:
 
1. Website-besøg,

Forespørgsler sendt via websitet og svar modtaget via e-mail

2. Markedsføring

Navn, telefonnummer, e-mailadresse, postnummer, jobtitel og interesseområder

Virksomhed eller ansættelsessted

Information om samtykke i forbindelse med markedsføring

Tracking af processer i online markedsføringsmateriale. For eksempel om en meddelelse blev åbnet og hvilke links, der blev klikket på osv.
 
 
3. Events

Navn, jobtitel, e-mailadresse og telefonnummer

Interesseområde

Virksomhed eller ansættelsessted

Information om deltagelse i messer eller andre events
 
4. Generelle henvendelser

Navn, telefonnummer, e-mailadresse, postnummer, jobtitel og interesseområde
Dataprotokol og lignende detaljerede produktoplysninger 

Formål med at indsamle data

Vi indsamler informationer alt efter, hvilken kategori der er tale om (se ovenfor). De forskellige data har forskellige formål, som skal hjælpe os med at:
 • forbedre vores website, så vi bliver i stand til at servicere dig og præsentere vores løsninger bedst muligt
 • følge op på henvendelser og e-mailkorrespondancer, telefonopkald og onlineformularer osv.
 • forbedre vores serviceniveau og optimere vores markedsføringsaktiviteter
 • udsende direkte markedsføringsmateriale via e-mail osv. som beskrevet i samtykkeerklæringen
 • sikre overholdelse af relevant lovgivning som f.eks. Persondataforordningen, E-databeskyttelsesdirektivet og Markedsføringsloven
 • blive i stand til at sende dokumentation for overholdelse af lovgivningen
 • sikre igangsættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • blive i stand til at håndtere henvendelser og klager fra registrerede personer og andre
 • sikre at vi kan undersøge mistanke eller viden omkring sikkerhedsbrud og rapportere til de registrerede personer samt myndighederne
 • blive i stand til at håndtere inspektioner og henvendelser fra myndighederne
 • blive i stand til at håndtere konflikter med registrerede personer og tredjeparter
 • blive i stand til at udføre statistiske analyser
Dette gør os i stand til at levere punktlig og relevant kommunikation baseret på den indsendte information, besøgshistorik, besøgsadfærd på websitet og tracking af data fra e-mails osv. Informationen bruges til segmentering af målgruppen.
 
Datakilder

Vi indsamler personlige informationer direkte fra dig. Det inkluderer alle henvendelser, som du eller den virksomhed, du repræsenterer, har givet os via telefon, e-mail, messer osv. Data modtages også via websitet f.eks. via oplysning af e-mail og andre trackingsystemer.
 
Retsgrundlag for indsamling og behandling af persondata

Retsgrundlaget for at behandle data i forbindelse med de ovennævnte formål er som følger:
 
 • Samtykke indsamlet i forbindelse med direkte markedsføring via e-mails jf. Markedsføringsloven
 • Website og brug af andre trackingsystemer via e-mails, jf. E-databeskyttelsesdirektivet
 • Bestemmelsen om afvejning af interesser i artikel 6, stk. 1, litra (f), da det er i Blue Controls legitime interesse at give dig og den virksomhed, du repræsenterer, den bedst mulige service og samtidig at være i stand til at beskytte it-systemer og data om virksomheden
 • Vores juridiske forpligtelser som dataleverandør, f.eks. hvad angår it-sikkerhed
 • Indsamling af nødvendig information på foranledning af din henvendelse forud for indgåelse af en mulig kontrakt
 • Gennemførelse af nødvendige forespørgsler på foranledning af din henvendelse
Retsgrundlaget definerer, hvordan vi kan afgøre, forsvare og påberåbe os vores juridiske krav, hvis der skulle opstå uenighed mellem en tredjepart, som f.eks. din arbejdsgiver og Blue Control.
 
Tilbagetrækning af samtykke

Hvis behandlingen af data er baseret på samtykke, er du berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Dette vil ikke have indflydelse på behandlingen af allerede udleverede data eller for den behandling, der har fundet sted forud for tilbagetrækningen af samtykke. 
 
Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i vores CRM-system i den periode, vi er i kontakt med dig eller den virksomhed, du repræsenterer. Det er muligt, at vi vil beholde dem i længere tid, hvis det nødvendigt for at håndtere dokumentation i forbindelse med kontraktopfyldelse eller retslige krav.
 
Data modtaget i forbindelse med erklæret samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale sendt via e-mail (kun direkte markedsføring) opbevares i to år efter afsendelse. Dette er gældende medmindre materialet indeholder andre data, der berettiger en længere behandlingsperiode til andre formål, f.eks. i forbindelse med retslige krav.
 
Vi behandler disse data i overensstemmelse med retslige krav, så længe det er nødvendigt i forbindelse med håndtering af en tredjeparts interesse eller vores interesse.
 
Din forpligtigelse til at give information

Du er ikke forpligtiget til at opgive de informationer, vi anmoder dig om. Dog beder vi dig at være opmærksom på, at hvis du afstår fra at indsende de oplysninger, vi anmoder om, har du måske ikke mulighed for at bruge de tilbudte tjenester.
 
Dine rettigheder
Du har visse rettigheder under de restriktioner, der er fastsat af Persondataforordningen. Disse rettigheder omfatter:
 • Retten til at tilgå persondata
 • Retten til at redigere unøjagtige eller forkerte oplysninger
 • Retten til at få oplysninger slettet
 • Retten til at begrænse behandling af oplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at modsætte sig behandling af persondata.
Du har også ret til at indgive en klage til en myndighed, herunder Datatilsynet.
 
Ændringer

Med tiden kan vores privatlivspolitik blive ændret. Den opdaterede udgave af privatlivspolitikken gælder for dit fortsatte brug af websitet og vores brug af persondata. Vi vil derfor bede dig om regelmæssigt at gennemgå vores privatlivspolitik.
 
Kontakt
Hvis du har spørgsmål omkring behandlingen af dine data eller udøvelsen af dine rettigheder, bedes du venligst kontakte os på Info@bluecontrol.dk
 
Blue Control A/S, Topstykket 3, 3460 Birkerød
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 70 27 87 66, eller via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Blue Control A/S | Topstykket 3 | 3460 Birkerød | CVR 40276432 | Telefon (+45) 70 27 87 66