(+45) 70 27 87 66
Topstykket 3
3460 Birkerød
Kontakt

Følg os på LinkedIn
Strib Vandværk optimerer service, drift og processer
 


Med timeaflæsning og SRO fra Blue Control er forsyningssikkerheden i top
"Nu kan jeg hurtigere sætte ind og få løst problemerne, så der næsten altid er vand i hanerne."
– siger  Jan Larsen, Strib Vandværk
 
Udfordringen:
Et gammel SRO-system baseret på koder, der skulle indtastes manuelt
Da Jan Larsen overtog ansvaret for drift og administration af Strib Vandværk, overtog han også et gammelt og utidssvarende computerprogram til styring og overvågning af værket. Hans første opgave blev derfor at finde et moderne SRO-system, der i synergi med Kamstrups intelligente målere kunne matche værkets behov.
 
Løsningen:
Et moderne, brugervenligt system med en visuel brugerflade.
I dag sørger SRO-systemet Blue Control BC 9000 for nem adgang til data fra boringer, pumper og tanke samt integreret overvågning af værkets sektionsmålere. I samarbejde med den automatiske timeaflæsning hos forbrugerne har SRO-systemet effektiviseret værkets arbejdsprocesser, sparet ressourcer og øget forsyningssikkerheden.
 
Når drifts- og administrativ leder på Strib Vandværk, Jan Larsen, tager sin mobiltelefon frem, har han fuldt overblik over produktionen, lige fra grundvandet bliver pumpet op af jorden, til vandforbruget hos den enkelte forbruger.
  
Udefra ligner Strib Vandværk et typisk dansk vandværk, der leverer rent drikkevand til byens beboere. Men derudover valgte Strib, som det første vandværk i Danmark i sin tid, at investere i Kamstrups fjernaflæsningssystem READy med timeaflæsning af deres nye vandmålere for at sikre stabil vandforsyning og god service til forbrugerne.
 
"Ulempen ved de gamle vingehjulsmålere var, at vi fra vandværkets side ikke kunne kontrollere målerne. Vi kunne ikke se, om der var nogen, der forsøgte a fifle med målerne, og forbrugerne skulle selv aflæse deres målere en gang om året. Nogle skrev bare det tal, der passede bedst til tegnebogen," fortæller Jan Larsen, leder af drift og administration på Strib Vandværk, og tilføjer:
 
"Den rejse vi har været igennem fra vingehjulsmålerne til Kamstrups intelligente målere, hvor vi kan følge forbrugerne time for time, det er lidt af et kvantespring."
 
Behov for brugervenligt SRO-system
Da Jan Larsen tiltrådte som leder af drift og administration på Strib Vandværk, var der altså godt styr på data fra forbrugerne. Der var sådan set også styr på overvågning af produktionen på værket, men alt foregik i et gammelt computerprogram baseret på koder, der skulle indtastes manuelt. Den tidligere driftsleder, der selv havde været med til at udvikle programmet, havde koderne i hovedet og i fingrene, så Jan Larsen og bestyrelsen blev hurtigt enige om, at der var behov for et nyt og lettere tilgængeligt SRO-system.
 
"Vi havde en udbudsrunde, hvor vi lagde vægt på, at systemet skulle have en brugervenlig og visuel brugerflade. Derudover ville vi også have mulighed for at tilgå systemet fra smartphone og tablet," siger Jan Larsen, der også gerne så, at vandværkets sektionsmålere fra Kamstrup kunne integreres i det nye system.
 
Hurtigt overblik via PC, smartphone og tablet
Det stod hurtigt klart, SRO-systemet BC9000 fra Blue Control, var den løsning, der bedst matchede Strib Vandværks krav og budget. Og i dag er systemet Jan Larsens vigtigste arbejdsredskab.
 
"Fordelen ved det nye webbaserede system er, at lige så snart jeg åbner computeren, min tablet eller går på telefonen, så får jeg et overbliksbillede, der viser, hvordan ser vandværket ud her og nu. Systemet er nemt at bruge. Når man sidder ved pc'en, så kan jeg f.eks. bare klikke på en pumpe, så popper den op i et nyt billede, og man kan se, hvor meget den kører med af hastighed, hvad pumper den ud, og om den i det hele taget har det godt," forklarer Jan Larsen.
 
En anden fordel, som Jan Larsen fremhæver, er SRO-systemets indbyggede graf-værktøj, hvor han nemt kan trække driftsrapporter. Og når der skal afrapporteres til kommunen, klares det med nogle få klik.
 
"Vi bruger langt mindre administrativ tid på afrapportering, og derved får vi mere tid til vores primære drift," understreger Jan Larsen.
 
Et godt SRO-system kræver en god samarbejdspartner
SRO-systemet fra Blue Control er en standardløsning, men det har samtidig en lang række muligheder for tilpasning til det enkelte vandværker. Som nævnt ønskede Strib Vandværk, at SRO-systemet også skulle vise data fra værkets sektionspumper og sektionsmålerne fra Kamstrup. De er nu en integreret del af systemets visuelle brugerflade. Brugerfladen er i øvrigt sat op, så den afspejler vandværkets rørføring og pumpernes placering.
 
Synergi til fordel for forbrugerne
Ud over at den enkelte forbruger kan spare en hel del penge ved, at vandværket hurtigt får identificeret og lukket utætheder i husstanden ved hjælp af alarmer fra vandmålerne, så er SRO-systemet og de integrerede sektionsmålere også med til at finde de evt. utætheder der måtte være før vandet når frem til forbrugeren.
 
Får vandværket en melding, så kan Jan Larsen nemt gå ind at se, om det er en stor utæthed, eller er det måske bare er en forbruger, der er i gang med at vande have. Afhængig af, hvad det er, så kan cykle ud og få fat på forbrugeren og forklare, at det nok er smart at få kigget på vandforbruget, da det ellers kan løbe op i voldsomt mange penge.
 
Den effektive overvågning betyder også besparelser for vandværket.
 
"Jo mindre vand, vi pumper direkte ud i kloakken, jo mere sparer vi i strøm. Og nu sparer vi både strøm i processen på vandværket, og fordi vi ikke skal pumpe unødigt meget vand ud til forbrugerne," siger Jan Larsen.
 
Kombinationen af intelligente vandmålere og et nyt SRO-systemet er således med til at garantere en mere sikker drift af vandværket. Systemet sikrer hurtig kommunikation fra vandværket til Jan Larsen, hvis der er problemer, og dermed kan han hurtigere sætte ind og få dem løst. Det øger drifts- og forsyningssikkerheden.

"Forbrugerens største gevinst er, at nedetiden i deres vand er minimereret. Der er næsten altid vand i hanen," understreger Jan Larsen.

Se vores video her, hvor du kan se meget mere fra Strib vandværk
Om projektet:
 
 • 2065 forbrugere
 • BLUE CONTROL BC 9000 med integration af flowIQ 2200 sektionsmålere
 • 1873 målere
 • 32 km ledningsnet
 • MULTICAL 2100/flowIQ2200
 • READy Water
Broager Vandværk har valgt et moderne, brugervenligt SRO system med en visuel brugerflade.

I dag sørger SRO-systemet Blue Control BC 9000 for nem adgang til data fra boringer, pumper og tanke. SRO-systemet effektiviseret værkets arbejdsprocesser, spare ressourcer og øget forsyningssikkerheden.
Hør om processen hos Broager vandværk, da de skulle vælge et nyt SRO.

BC - 9000

Komplet styringssystem til vandværker og forsyninger
Baseret på den nyeste teknik, en webbaseret løsning som er licensfri for kunden - uanset antal brugere.
BLUE CONTROL BC 9000 er udviklet specifikt til styring, regulering og overvågning af vandværker og forsyninger. Systemet er opbygget af standard industrikomponenter fra anerkendte leverandører som Siemens og Atvise.

BC 9000 er udstyret med en enkel og funktionel brugerflade. Alle nødvendige indstillinger og oplysninger om drift status er tilgængelige på brugerfladen.

Helt overordnet er BLUE CONTROL BC 9000 et SRO system, der forbinder de fysiske enheder såsom pumper, ventiler, filtre m.m. fra indvindingssiden til distributionssiden via industrielle bussystemer. Systemet udgør dermed en central del af vandværket når det gælder drifts- og forsyningssikkerhed.

De decentrale enheder for pumper og ventiler er fysisk placere tæt på den tilhørende mekaniske enhed og giver dermed et godt overblik over den tekniske installation. Der er muligt at håndstyrer vandværket direkte på enhederne, også selv om SRO tavlen fjernes.
BC 9000 giver mange fordele til de mellemstore vandværker og forsyninger
 
 • Selvlærende funktioner f.eks. lækagemelding og bedre udnyttelse  af tanke og filtre  
 • Stor touchskærm
 • Indbygget UPS
 • Mulighed for integreret videoovervågning
 • Udvidet ledelsessystem med risikovurdering
 • Moderne brugerflade
 • Samlet oversigtsbillede
 • Fleksibel – kan udvides og opgraderes senere
 • Nem fjern log-on
 • Avanceret grafværktøj
 
 • Avanceret brugerstyring
 • Prioteret alarmer
 • Adgangskontrol til vandværket med mulighed for kort
 • Driftsrapporter
 • Pejlingsrapporter
 • Samlet logning af hændelser og alarmer
 • Browser baseret, så der skal ikke installeres software for at logge på
 • Kalender funktion
 • Chat funktion
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 70 27 87 66, eller via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Blue Control A/S | Topstykket 3 | 3460 Birkerød | CVR 40276432 | Telefon (+45) 70 27 87 66