(+45) 70 27 87 66
Topstykket 3
3460 Birkerød
Kontakt

Følg os på LinkedIn
Vi skaber tryghed

Blue Control - En komplet løsning til styring af vandværker, der samler alt under ét tag.

En løsning, der kan styre applikationer uanset fabrikat- og en løsning, der kan fjernstyres, hvis det ønskes.

Alle benyttede komponenter er standard industrikomponenter. Det betyder, at de ikke bliver forældede. Alle kan bruge dem og alle kan købe dem.

 
Vi sikrer dit vand

Med en Blue Control løsning bliver du en del af vores Bluewatch klub.

Via en PC på vandværket, i hjemmet eller vha. af en smartphone/tablet er du altid i kontakt med dit vandværk og får klar besked, hvis der opstår problemer af den ene eller anden art – uanset hvor du er.

Vi kan også overvåge dit vandværk og sammen med dig være på forkant med udbedring af eventuelle fejl og mangler.

 
Vi gør det nemt

Blue Control - En komplet løsning til styring af vandværker, der samler alt under ét tag.

En løsning baseret på decentral styring og montage, som gør installationen nem. Der er ingen ”nede tid” i forbindelse med installation af en Blue Control løsning og efter overlevering til vandværket er Blue Control løsningen nem at vedligeholde.

Skulle det ske at en komponent fejler lader denne sig nemt og enkelt skifte uden indvirkning på det øvrige proces anlæg.
Vi passer på dit vand

Blue Control montører installerer kun vores SRO løsninger på vandværker. Det giver stor erfaring og faglig respekt for vandværket.

Hele installationsprocessen forløber nemt og uden problemer. Teknologien er den samme, men tilpasningen er forskellig og altid kundespecifik. Vælger du at benytte din egen autoriserede installatør til montagen er dette ikke noget problem - vi hjælper også gerne.


 

Blue Control®


Vores erfarne projekteringsmedarbejdere foretager en grundig gennemgang af jeres vandværk, og udarbejder herefter en løsning, der indfrier de specifikke behov.

Vi kan tilbyde en komplet installations- og idriftsættelsesløsning, eller I kan vælge at få jeres lokale installatør til at stå for installationen.

Vandværksstyringen tilpasses jeres vandværk gennem en enkel brugerflade. Dermed er det hurtigt at installere og idriftsætte, ligesom det er nemt senere at foretage ændringer. Vi har ingen krav om årlige licensafgifter.

Blue Control® samarbejder med State of Green, der er et offentligt-privat partnerskab, hvis mål er at skabe  relationer med internationale aktører, der kan drage fordel af grønne danske løsninger.

Følg os på LinkedIn.
Læs mere
Broager Vandværk har valgt et moderne, brugervenligt SRO system med en visuel brugerflade.

I dag sørger SRO-systemet Blue Control BC 9000 for nem adgang til data fra boringer, pumper og tanke. SRO-systemet effektiviseret værkets arbejdsprocesser, spare ressourcer og øget forsyningssikkerheden.
Hør om processen hos Broager vandværk, da de skulle vælge et nyt SRO.
En tilfreds kunde fortæller:
Strib Vandværk optimerer service, drift og processer
 


Med timeaflæsning og SRO fra Blue Control er forsyningssikkerheden i top
"Nu kan jeg hurtigere sætte ind og få løst problemerne, så der næsten altid er vand i hanerne."
– siger  Jan Larsen, Strib Vandværk
 
Udfordringen:
Et gammel SRO-system baseret på koder, der skulle indtastes manuelt
Da Jan Larsen overtog ansvaret for drift og administration af Strib Vandværk, overtog han også et gammelt og utidssvarende computerprogram til styring og overvågning af værket. Hans første opgave blev derfor at finde et moderne SRO-system, der i synergi med Kamstrups intelligente målere kunne matche værkets behov.
 
Løsningen:
Et moderne, brugervenligt system med en visuel brugerflade.
I dag sørger SRO-systemet Blue Control BC 9000 for nem adgang til data fra boringer, pumper og tanke samt integreret overvågning af værkets sektionsmålere. I samarbejde med den automatiske timeaflæsning hos forbrugerne har SRO-systemet effektiviseret værkets arbejdsprocesser, sparet ressourcer og øget forsyningssikkerheden.
 
Når drifts- og administrativ leder på Strib Vandværk, Jan Larsen, tager sin mobiltelefon frem, har han fuldt overblik over produktionen, lige fra grundvandet bliver pumpet op af jorden, til vandforbruget hos den enkelte forbruger.
  
Udefra ligner Strib Vandværk et typisk dansk vandværk, der leverer rent drikkevand til byens beboere. Men derudover valgte Strib, som det første vandværk i Danmark i sin tid, at investere i Kamstrups fjernaflæsningssystem READy med timeaflæsning af deres nye vandmålere for at sikre stabil vandforsyning og god service til forbrugerne.
 
"Ulempen ved de gamle vingehjulsmålere var, at vi fra vandværkets side ikke kunne kontrollere målerne. Vi kunne ikke se, om der var nogen, der forsøgte a fifle med målerne, og forbrugerne skulle selv aflæse deres målere en gang om året. Nogle skrev bare det tal, der passede bedst til tegnebogen," fortæller Jan Larsen, leder af drift og administration på Strib Vandværk, og tilføjer:
 
"Den rejse vi har været igennem fra vingehjulsmålerne til Kamstrups intelligente målere, hvor vi kan følge forbrugerne time for time, det er lidt af et kvantespring."
 
Behov for brugervenligt SRO-system
Da Jan Larsen tiltrådte som leder af drift og administration på Strib Vandværk, var der altså godt styr på data fra forbrugerne. Der var sådan set også styr på overvågning af produktionen på værket, men alt foregik i et gammelt computerprogram baseret på koder, der skulle indtastes manuelt. Den tidligere driftsleder, der selv havde været med til at udvikle programmet, havde koderne i hovedet og i fingrene, så Jan Larsen og bestyrelsen blev hurtigt enige om, at der var behov for et nyt og lettere tilgængeligt SRO-system.
 
"Vi havde en udbudsrunde, hvor vi lagde vægt på, at systemet skulle have en brugervenlig og visuel brugerflade. Derudover ville vi også have mulighed for at tilgå systemet fra smartphone og tablet," siger Jan Larsen, der også gerne så, at vandværkets sektionsmålere fra Kamstrup kunne integreres i det nye system.
 
Hurtigt overblik via PC, smartphone og tablet
Det stod hurtigt klart, SRO-systemet BC9000 fra Blue Control, var den løsning, der bedst matchede Strib Vandværks krav og budget. Og i dag er systemet Jan Larsens vigtigste arbejdsredskab.
 
"Fordelen ved det nye webbaserede system er, at lige så snart jeg åbner computeren, min tablet eller går på telefonen, så får jeg et overbliksbillede, der viser, hvordan ser vandværket ud her og nu. Systemet er nemt at bruge. Når man sidder ved pc'en, så kan jeg f.eks. bare klikke på en pumpe, så popper den op i et nyt billede, og man kan se, hvor meget den kører med af hastighed, hvad pumper den ud, og om den i det hele taget har det godt," forklarer Jan Larsen.
 
En anden fordel, som Jan Larsen fremhæver, er SRO-systemets indbyggede graf-værktøj, hvor han nemt kan trække driftsrapporter. Og når der skal afrapporteres til kommunen, klares det med nogle få klik.
 
"Vi bruger langt mindre administrativ tid på afrapportering, og derved får vi mere tid til vores primære drift," understreger Jan Larsen.
 
Et godt SRO-system kræver en god samarbejdspartner
SRO-systemet fra Blue Control er en standardløsning, men det har samtidig en lang række muligheder for tilpasning til det enkelte vandværker. Som nævnt ønskede Strib Vandværk, at SRO-systemet også skulle vise data fra værkets sektionspumper og sektionsmålerne fra Kamstrup. De er nu en integreret del af systemets visuelle brugerflade. Brugerfladen er i øvrigt sat op, så den afspejler vandværkets rørføring og pumpernes placering.
 
Synergi til fordel for forbrugerne
Ud over at den enkelte forbruger kan spare en hel del penge ved, at vandværket hurtigt får identificeret og lukket utætheder i husstanden ved hjælp af alarmer fra vandmålerne, så er SRO-systemet og de integrerede sektionsmålere også med til at finde de evt. utætheder der måtte være før vandet når frem til forbrugeren.
 
Får vandværket en melding, så kan Jan Larsen nemt gå ind at se, om det er en stor utæthed, eller er det måske bare er en forbruger, der er i gang med at vande have. Afhængig af, hvad det er, så kan cykle ud og få fat på forbrugeren og forklare, at det nok er smart at få kigget på vandforbruget, da det ellers kan løbe op i voldsomt mange penge.
 
Den effektive overvågning betyder også besparelser for vandværket.
 
"Jo mindre vand, vi pumper direkte ud i kloakken, jo mere sparer vi i strøm. Og nu sparer vi både strøm i processen på vandværket, og fordi vi ikke skal pumpe unødigt meget vand ud til forbrugerne," siger Jan Larsen.
 
Kombinationen af intelligente vandmålere og et nyt SRO-systemet er således med til at garantere en mere sikker drift af vandværket. Systemet sikrer hurtig kommunikation fra vandværket til Jan Larsen, hvis der er problemer, og dermed kan han hurtigere sætte ind og få dem løst. Det øger drifts- og forsyningssikkerheden.

"Forbrugerens største gevinst er, at nedetiden i deres vand er minimereret. Der er næsten altid vand i hanen," understreger Jan Larsen.

Se vores video her, hvor du kan se meget mere fra Strib vandværk
Om projektet:
 
  • 2065 forbrugere
  • BLUE CONTROL BC 9000 med integration af flowIQ 2200 sektionsmålere
  • 1873 målere
  • 32 km ledningsnet
  • MULTICAL 2100/flowIQ2200
  • READy Water

Blue Control, Kamstrup og Thvilum er leverandør af SRO-styring, vandmåler og ledningsregistrering til " Årets Vandværk 2024"


Hasselager-Kolt Vandværk vinder prisen på Vandværksmessen i Aars, den 22. marts 2024
Vi er stolte over at vi sammen med Kamstrup og Thvilum, har været med til at gøre dette flotte vandværk, til det mest digitaliserede vandværk i Danmark.

Tillykke til Hasselager-Kolt Vandværk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Mød os på fagmesserne i 2024:

Fredag  4. oktober i Messe C, 7000 Fredericia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Blue Control har udviklet et SRO koncept til vandværker, som samler indvinding,
filtrering, udpumpning og rapportering i en enhed.
 
Løsningen er udviklet til små og større vandværker. Teknologien er den
samme, men tilpassningen er forskellig og altid kundespecifik.
 
SRO konceptet er baseret på industriel teknologi og design. Kendetegnet ved
funktionalitet, fleksibilitet, stabilitet, robusthed og tilgængelighed.

Handelsprodukter

Blue Control A/S | Topstykket 3 | 3460 Birkerød | CVR 40276432 | Telefon (+45) 70 27 87 66